เสนอแล้ว ขอคืนเงินสมทบ ประกันสังคม

เรียกได้ว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คืนบ้างหลังจากที่ส่งกันอย่างเดียวติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับประกันสังคม ล่าสุด ประชาชนกลุ่มขอคืนไม่ขอท าน ยื่นเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้กฎหมายประกันสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ CO VID โดยคืนเงินสมทบชร าภาพแก่ผู้ประกันตน

เสนอแล้ว ขอคืนเงินสมทบชร าภาพ ประกันสังคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับตัวแทนประชาชนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอท าน ซึ่งยื่นเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินสมทบชร าภาพให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ CO VID

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แนวทางที่ทำได้ ณ ตอนนี้คือ ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษารายละเอียดกฎหมาย เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เปิดช่องกู้เงินค้ำประกัน สินเชื่อ ซึ่งก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีจุดที่ลงตัว เหมาะสมมากที่สุด ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินให้ได้รับทราบเป็นระยะอย่างชัดเจนต่อไป

ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน