บัตรคนจนเงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

สำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนอย่าลืมว่าวันนี้มีเงินเข้านะครับ เช็คที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนกันย ายน 2563 มีเงินช่วยเหลือหลายรายการ สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือ หรือ บัตรคนจน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของวันที่เงินเข้าบัตรได้ที่นี่ ผู้ที่มีรายได้น้อย

และ ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากทางรัฐบาล เป็นประจำทุกเดือน และ ในเดือนกันย ายน 2563 นี้ก็ยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินอยู่ คนที่ถือบัตรใบนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าจะมีเงินส่วนไหนบ้างที่จะถูกโอนเข้าบัตร สามารถเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับวันที่โอนเงินเข้าบัตรได้ด้านล่างเลย

ได้ค่าอะไรบ้างเช็กเลย

สำหรับวันที่ 18 ของทุกเดือนจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ

อัพเดทรายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อะไรที่สามารถกดเงินสดได้ และ อะไรที่กดไม่ได้

เงินซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค 200 300 บาท รับเงินทุกเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ค่าโดยสารรถ สาธารณะ รถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท รถ บขส. 500 บาท และ รถไฟ 500 บาท รับเงินทุกเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ -ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท รับเงินทุกๆ 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้า ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50 บาท ถึง 100 บาท รับเงินทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี) คืน VAT 5 เปอร์เซ็น ไม่เกิน 500 บาท ทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนก่อนหน้า)

ค่าไฟฟ้า รับไม่เกิน 230 บาท รับทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตราที่กำหนด)

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท รับเงินทุกเดือน จนถึงเดือนกัยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนด)