คลังเปิดเกณฑ์สำคัญ รับเงิน 7 พัน

มาตรการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือออกเป็นมาตรการ เราชนะ ช่วยเหลือประชาชนรายละ 7,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนมกราคมนี้ โดยจะมีการนำมาตรการนี้ และ โครงการคนละครึ่ง เข้าหารือรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคมนี้

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ผ่าน เราชนะ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้ คาดว่า จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 30-40 ล้านคน

เช็กด่วน เดือนสิงหาคม วันที่เงินเข้าเยอะที่สุด อย่าลืมไปกด - Cuocsong24h

กลุ่มเป้าหมายของความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธินั้น จะมีการวางระบบเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก เหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือเยียวยาเกษตรกร โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งระบบของทางภาครัฐนั้นมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิเกือบ 14 ล้านราย

ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ และข้อมูลอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่ง หนึ่งในระบบคัดกรองสำคัญที่จะนำมาเป็นจุดชี้ขาดเรื่องความช่วยเหลือ ก็คือ จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิด เราชนะ กำหนดไว้

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะมีอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ

กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านราย

และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง

โดยเมื่อระบบคัดกรองกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ เราชนะ ผ่านการลงทะเบียนที่คาดว่าจะมีการใช้ www.เราชนะ.com มาเป็นช่องทางหลักนั้น กระทรวงการคลัง จะนำไปสู่การประมวลข้อมูลกับระบบประกันสังคม เพื่อคัดกรองผู้ที่มีชื่อในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ออก ก่อนจะนำไปตรวจสอบข้อมูลกับระบบธนาคารว่า ผ่านเกณฑ์เงินขั้นต่ำในระบบบัญชีหรือไม่ จากนั้น จึงจะโอนเงินผ่านบัญชีในระบบพร้อมเพย์ หรือการใช้แอพ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม เรื่องการใช้เงินในระบบบัญชีของแอพเป๋าตังที่จะมีวิธีการใช้จ่าย เบิก ถอนอย่างไรนั้น รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียน และรายละเอียดสำคัญที่ชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมดในวันที่ 19 มกราคม นี้ ป