ยิ่งใหญ่สมการรอคอย ขบวนแห่หลวงปู่ปาน ทางบก ทางน้ำ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของชาวสมุทรปราการ กับการแห่องค์หลวงพ่อปานทางน้ำและทางบกหลายคนรอคอยรถแห่องค์หลวงพ่อปานทางบกระหว่างการตกแต่งให้สวยงาม ขององค์หลวงพ่อปานอยู่ในขณะนี้

โดยงานจัดอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยทั้งทางบกและทางน้ำ โดยทะเบียนรถก็เป็นที่แน่นอนว่าเป็นเลข 18509

ภาพจาก ทีมสมุทรปราการ

ภาพจาก ทีมสมุทรปราการ

สาธุ

ภาพจาก ทีมสมุทรปราการ

ภาพจาก ทีมสมุทรปราการ

ทะเบียน

ภาพจาก ทีมสมุทรปราการ

ขอบคุณที่มาจาก ทีมสมุทรปราการ